Swegon i samarbete med Interwell och Pacudo

Interwell har i samarbete med Swegon och Pacudo utvecklat en unik lösning för emballering av Swegons komfortmoduler. Swegons mål var att minska användandet av trä vid emballeringen och därmed minimera träsågning och spikning som orsakar damm, oväsen och ökad risk för olyckor och tillbud.

I den nya lösningen staplas Swegons komfortmoduler i sina individuella kartonger på pall och skyddas i hörnen med Sonopost hörnskydd i starkwell. Ovanpå placeras sedan ett viklock med kantskydd innan lasten fixeras med plastband och sträckfilm.

Halverad emballeringstid

På Swegons fabrik i Arvika har man kunnat minska ned emballeringstiden för PARASOL-familjen till hälften tack vare att man ersatt trähäckar med den nya hörnlösningen Sonopost.

Enklare hantering och minskat avfall på byggarbetsplatsen

Även på bygget spar man tid eftersom avemballeringen nu går mycket snabbare och man slipper använda kofot för att bryta bort bräderna från sidorna som tidigare. Den minskade mängden byggavfall som behöver sorteras och lämnas för återvinning på byggarbetsplatsen.

Fler artiklar

Inga reklamationer på grund av skadat emballage

Seibu Giken DST är en svensk tillverkare av sorptionsavfuktare. Avfuktare från DST säljs via ett världsomspännande representantnät samt från dotterbolag i Kina, Polen och USA. DST har använt Interwells kompletta lösningar för att distribuera avfuktarna sedan 1990-talet. Lösningarna är både well-lådor i Interwells design med olika inreden, men även träemballage för...