Swegon in cooperation with Interwell and Pacudo

Interwell har i samarbete med Swegon och Pacudo utvecklat en unik lösning för emballering av Swegons komfortmoduler. Swegons mål var att minska användandet av trä vid emballeringen och därmed minimera träsågning och spikning som orsakar damm, oväsen och ökad risk för olyckor och tillbud. I den nya lösningen staplas Swegons komfortmoduler i sina individuella kartonger […]

How ready-to-use packaging kits work

Med satspackat emballage får du ett emballaget levererat i färdiga kit som är färdiga för användning. Det sparar tid för den som packar och minskar spillet till ett absolut minimum. Här ser du hur Interwells pallcontainer levereras som ett ”platt paket” och hur enkelt det är att sätta upp den: När du beställer satspackat emballage […]

No complaint filed due to damaged packaging

Seibu Giken DST är en svensk tillverkare av sorptionsavfuktare. Avfuktare från DST säljs via ett världsomspännande representantnät samt från dotterbolag i Kina, Polen och USA. DST har använt Interwells kompletta lösningar för att distribuera avfuktarna sedan 1990-talet. Lösningarna är både well-lådor i Interwells design med olika inreden, men även träemballage för större maskiner. Inköpschef Elias Shahin […]